Taekwondo Saja Club

Taekwondo Saja Club

Via Posta Vecchia 22

19039 Sarzana

Sito: www.sajaclub.altervista.org

Presidente: Gianfranco Leone