Salesiani Vallecrosia Pol.

Salesiani Vallecrosia Pol.

Via Col. Aprosio, 439

18019 Vallecrosia

Presidente: William Campi