Palio_San_Pietro_2022_podioSenior_Nervi_TrofeoAndreaDoria

Palio_San_Pietro_2022_podioJunior_Nervi_
Palio_San_Pietro_2022_corteo

Twitter